Tin tức

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Xét chọn đề tài Nghiên cứu Khoa học - Công nghệ năm 2017

 

XÉT CHỌN ĐỀ TÀI KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ NĂM 2017

Chiều ngày 18 tháng 3 năm 2017, Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức họp Hội đồng xét chọn đề cương đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở của giảng viên và sinh viên (tại Phòng họp - Lầu 1, Khu Nhà học thực hành), dưới sự chủ trì của TS. Trương Phi Đức – Hiệu trưởng nhà trường (Chủ tịch Hội đồng).

Đợt xét chọn này tổng cộng có 05 đề tài NCKH của giảng viên, gồm:

  1. “Ngân hàng đề thi môn tiếng Anh trình độ trung cấp – Giai đoạn 1”, Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Thị Hải
  2. “Hướng đi mới trong công tác đào tạo Thạc sĩ Mỹ thuật Ứng dụng tại Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh”, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hồng Ngọc
  3. “Quản lý hoạt động Gallery Mỹ thuật tại TP. Hồ Chí Minh”, Chủ nhiệm đề tài: CN. Phạm Thị Yến
  4. “Phát triển và nâng cao hiệu quả đào tạo ngành thiết kế đồ họa thông qua xây dựng chương trình giáo dục đại học nhánh ngành mới của Khoa Mỹ thuật Ứng dụng tại Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh”, Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Cung Dương Hằng
  5. Tài liệu giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh”, Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Văn Bừng

Các đề tài phù hợp với thực trạng và đặt ra vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo cho Nhà trường bởi tính bao quát, hệ thống trong học thuật cũng như chuyên môn, thể hiện được trách nhiệm nghiên cứu khoa học đối với ngành, với xã hội. Tuy nhiên, trong 5 đề tài được xét duyệt năm nay,trong đó có hai đề tài nghiên cứu được chuyển sang thành giáo trình, như: “Ngân hàng đề thi môn tiếng Anh trình độ trung cấp – Giai đoạn 1”, chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Thị Hải và Tài liệu giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh”, Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Văn Bừng

02 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên như:

  1. “Phong cách shabby chic trong thiết kế nội thất ở Mỹ - các nước châu Âu những năm 1980 và ứng dụng vào nội thất hiện đại ở Việt Nam”, của sinh viên: Nguyễn Thị Phương Quỳnh
  2.  “Thiết kế truyền thông số tại TP. Hồ Chí Minh” của sinh viên: Nguyễn Thảo Nguyên

Các đề tài phù hợp với sức lực và cái nhìn của sinh viên và được Hội đồng đánh giá cao. Qua các ý kiến nhận xét, đánh giá và tổng hợp phiếu xét chọn của các thành viên trong hội đồng, hội đồng nhất trí các đề tài đủ điều kiện đưa vào thực hiện trong năm.

Tags :
Tin tức mới
Tin tức khác