Tin tức

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Lễ bảo vệ tốt nghiệp cao học khóa 15, 16 và 17

Vào ba ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư (ngày 09 – 11 tháng 01 năm 2017), Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh - Khoa Sau Đại học đã tổ chức lễ Bảo vệ Tốt nghiệp Cao học cho các học viên cao học các khóa XV, XVI và XVII tại phòng CL15, lầu 8 khu Nhà học thực hành của Trường .

14 học viên thuộc hai chuyên ngành: Mỹ thuật tạo hình (09 học viên, trong đó có 06 học viên thuộc hệ tập trung và 03 học viên thuộc hệ không tập trung), Lý luận phê bình và lịch sử mỹ thuật (05 học viên, thuộc hệ không tập trung) đã được Hội đồng chấm tốt nghiệp cao học khóa XV, XVI và XVII Theo kết quả đánh giá của Hội đồng chấm tốt nghiệp luận văn thạc sĩ, các học viên bảo vệ trong đợt này đều đạt điều kiện để trở thành Thạc sĩ mỹ thuật.

 

PGS.TS Cung Dương Hằng đọc bảng điểm của học viên

PGS. TS. Nguyễn Xuân Tiên đang nhận xét đánh giá luận văn cho học viên

 

Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp cao học (TS Nguyễn Văn Minh chủ trì  lễ bảo vệ tốt nghiệp)

PGS.TS Nguyễn Xuân Tiên trình bày nhận xét luận văn

Học viên cao học trình bày luận văn

ThS Trần Ngọc Vân nhận xét, đánh giá luận văn của học viên

Học viên cao học đang trình bày luận văn

Toàn cảnh buổi lễ bảo vệ luận văn Cao học

TS Nguyễn Văn Minh phát biểu kết thúc buổi bảo vệ

Sau buổi bảo vệ luận văn, học viên tặng hoa tri ân các thầy cô hướng dẫn luận văn.

Tags :
Tin tức mới
Tin tức khác