Tin tức

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Công bố danh sách đề nghị xét tặng danh nhiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020

Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM công bố danh sách đề nghị xét tặng danh nhiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 (có bản báo cáo tóm tắt thành tích và danh sách kèm theo). Hội đồng Xét tặng thông báo để các công chức, viên chức và người lao động biết và cho ý kiến đóng góp, phản hồi.

Ý kiến đóng góp, phản hồi xin được gửi về Hội đồng Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2020 qua Phòng Hành chính, Tổng hợp trước ngày 10/03/2020 để Phòng tổng hợp báo cáo.

Tóm tắt thành tích cá nhân và danh sách 

 

 

Trung Tâm Thông TinTin - Thư Viện.

Tags :
Tin tức mới
Tin tức khác