Tin tức

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Hồ Nam

Sáng ngày 31/12/2019, Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Hồ Nam với đề tài: Nghệ thuật trưng bày tại các triển lãm thương mại “Vietnam Motor Show” từ năm 2012 đến năm 2017chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật, mã số: 9210101, do  PGS.TS Hoàng Minh Phúc hướng dẫn.

Đề tài luận án nghiên cứu các hình thức biểu hiện nghệ thuật tạo hình không gian tại các triển lãm thương mại “Vietnam Motor Show” thông qua thương hiệu: Toyota năm 2012 tại Hà Nội, Honda năm 2013 tại Tp. Hồ Chí Minh, Ford năm 2014 Tp. Hồ Chí Minh, Lexus năm 2016 tại Hà Nội và Mercedes-Benz năm 2017 tại Hà Nội.

Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên một cách toàn diện có hệ thống, trình bày những nhận thức mới về nghệ thuật trưng bày tại các triển lãm thương mại “Vietnam Motor Show” nhằm xác định giá trị thẩm mỹ và xu hướng phát triển thẩm mỹ. Luận án khẳng định nghệ thuật trưng bày tại các triển lãm thương mại “Vietnam Motor Show” là những tác phẩm nghệ thuật tạo hình không gian toàn vẹn, có giá trị nhân văn về mặt nội dung, có sự hài hòa thẩm mỹ tạo hình không gian, có sự biểu cảm thẩm mỹ hình tượng và có giá trị về sáng tạo.

Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp những cơ sở khoa học dưới góc độ mỹ thuật học theo hướng tiếp cận liên ngành, đa ngành về các triển lãm thương mại “Vietnam Motor Show”. Trên cơ sở đó, luận án có tác dụng trong việc xác định xu hướng phát triển của nghệ thuật trưng bày tại các triển lãm thương mại “Vietnam Motor Show” nhằm tiếp cận với xu thế thế giới và khoa học công nghệ hiện đại.

NCS. Hồ Nam đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng đánh giá luận án. Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của các nhà phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, NCS. Hồ Nam đã trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng. Kết quả 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành, đề nghị công nhận học vị Tiến sĩ Nghệ thuật học cho NCS. Hồ Nam./.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:

Hội đồng đánh giá luận án

NCS Hồ Nam trình bày luận án

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Nguyễn Văn Minh và NCS Hồ Nam

Phản biện 1, TS Nguyễn Hạnh Nguyên nhận xét Luận án

Phản biện 2, GS.TS Nguyễn Xuân Tiên nhận xét Luận án

Phản biện 3, PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng nhận xét Luận án

 PGS.TS Cung Dương Hằng nhận xét Luận án

TS Nguyễn Đức Sơn nhận xét Luận án

Thư ký Hội đồng, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú đọc tổng hợp những ý kiến nhận xét

Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS Nguyễn Văn Minh chúc mừng NCS và người hướng dẫn khoa học

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô và đại diện cơ sở đào tạo

 

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế

 

Tags :
Tin tức mới
Tin tức khác