Tin tức

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH LẦN 2 VÀ CHẤM CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ NĂM 2019

Ngày 09 đến 11 tháng 10 năm 2019, tại phòng CL15, Nhà học Thực hành, Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT đã tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh lần thứ 2 năm 2019 và Hội đồng chấm chuyên đề tiến sĩ năm 2019. Đây là những hoạt động học thuật thường kỳ trong công tác đào tạo sau đại học, đặc biệt là đào tạo bậc học tiến sĩ.

19 NCS các khóa 1, 2, 3, 4 đã báo cáo tham luận với nhiều chủ đề nghiên cứu khác nhau của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật. Tham luận báo cáo tại hội nghị khoa học là một trong những tiêu chí đào tạo bậc học tiến sĩ của trường, tạo cơ hội cho các NCS cùng đặt câu hỏi, phản biện lẫn nhau, trao đổi học thuật và tham khảo ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các thầy cô giáo để hoàn thiện quá trình nghiên cứu có chất lượng tốt hơn.

Nhìn chung, báo cáo khoa học của các NCS đã thể hiện được những vấn đề nghiên cứu chính của luận án. Hội nghị đã tiến hành thảo luận trên quan điểm thẳng thắn, cởi mở, chỉ ra những mặt được và chưa được từ thực tiễn kết quả báo cáo của các NCS. Hầu hết các NCS đã nắm được vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu,… Hội nghị cũng là diễn đàn để các Thầy, Cô và NCS trao đổi chuyên môn, học thuật nhằm giúp NCS có cách tiếp cận đúng đắn các vấn đề nghiên cứu; phản biện, đặt câu hỏi và góp ý lẫn nhau trong cách trình bày, logic trình bày các vấn đề hoặc kết quả nghiên cứu của mình một cách rõ ràng, chặt chẽ và có nhiều hàm lượng khoa học hơn…

Ngày 11 tháng 10 năm 2019, Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT cũng đã tổ chức Hội đồng chấm chuyên đề Tổng quan nghiên cứu và Biện luận tính mới của Luận án tiến sĩ cho các NCS khóa 1, 2, 3.

Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2019 Hội đồng duyệt Đề cương Luận án cho NCS khóa 4.

Một số hình ảnh tại Hội nghi, và Chấm chuyên đề tiến sĩ.

 

Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT

Tags :
Tin tức mới
Tin tức khác