Tin tức

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hồ Nam

THÔNG TIN

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CHO NCS. HỒ NAM

 

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đăng thông tin bảo vệ luận án TS cấp Trường:

Đề tài:  Nghệ thuật trưng bày tại các triển lãm thương mại “Vietnam Motor Show” từ năm 2012-2017

Của NCS        : Hồ Nam

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

Mã số             : 9210101

gồm 06 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

Trân trọng.

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế

 

 Nội dung đính kèm:

  1. Trích yếu luận án.pdf (tiếng Việt)
  2. Abstract thesis.pdf (tiếng Anh)
  3. Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ.pdf (tiếng Việt)
  4. Summary information on new conclusions of Doctoral thesis.pdf (tiếng Anh)
  5. Tóm tắt luận án.pdf (tiếng Việt)
  6. Toàn văn luận án.pdf (tiếng Việt)

 

Tags :
Tin tức mới
Tin tức khác