Triễn lãm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...
Triển lãm Art Exhibition 2010
07/01/2010 - 15:48 - Tại Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM, số 5 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh.
  • Hình ảnh
  • Tác phẩm triển lãm

18h ngày 03 tháng 01 năm 2010, triển lãm Art Exhibition 2010 đã được khai mạc tại trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM, số 5 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh.

Triển lãm khác