Bảo tàng

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Bảo tàng lịch sử Việt Nam Tp. HCM

Bảo tàng lịch sử Việt Nam Tp. HCM

2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 38.298146 - 38.290268
Fax: (08) 38.258784 
Email: btlsvnhcm@yahoo.com

Bảo tàng mới
Bảo tàng khác