Bảo tàng

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

66 Đường Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84.4) 37332131 - Fax (84.4) 37341427

Bảo tàng mới