Phòng ban

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Phòng Công tác sinh viên

  1. Chức năng:

a) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và Đảng ủy trường trong việc định hướng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên toàn trường, gồm các lĩnh vực: đường lối chính sách, pháp luật, đạo đức, nhân cách, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng thời tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lĩnh vực đã nêu cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu xây dựng phát triển trường;

b) Quản lý sinh viên toàn trường;

c) Có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và điều hành toàn bộ công việc về ăn, ở và sinh hoạt của sinh viên trong KTX do trường quản lý.

  1. Nhiệm vụ:

Phòng Công tác sinh viên được phân chia thành 2 bộ phận trực thuộc: Công tác chính trị và Quản lý sinh viên; Ký túc xá. Với nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận như sau:

a) Tham mưu giúp Đảng uỷ, Ban Giám hiệu tổ chức các ngày lễ, các buổi sinh hoạt chính trị, thời sự cho toàn trường; tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm;

b) Nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện chính sách, chế độ cho sinh viên; phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức, hướng dẫn, giải đáp mọi thắc mắc của sinh viên về quy chế đào tạo, chế độ chính sách, những quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và của trường đối với sinh viên. Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại giữa Ban Giám hiệu đối với sinh viên;

c) Kiểm tra thực hiện quy chế đào tạo, nội quy nhà trường đối với sinh viên và đề xuất biện pháp xử lý;

d) Tổ chức chấm điểm rèn luyện cho sinh viên toàn trường gửi kết quả điểm về  Phòng Đào tạo theo quy định;

đ) Quản lý sinh viên; tập hợp thống kê về lý lịch của sinh viên;

e) Chuẩn bị hồ sơ và thường trực Hội đồng khen thưởng và kỷ luật của sinh viên. Thường trực Hội đồng xét duyệt chế độ chính sách, miễn giảm học phí, học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên;

g) Phụ trách cấp các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên như sau:

- Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng;

- Chứng nhận xin hoãn nghĩa vụ quân sự;

+ Chứng nhận lý lịch sinh viên

+ Giấy giới thiệu sinh viên đi làm thêm ngoài giờ học

+ Giấy xác nhận là sinh viên trường (dùng để bổ túc hồ sơ)

+ Thẻ sinh viên;

  1. Phụ trách giới thiệu việc làm cho sinh viên; khảo sát việc làm của sinh viên sau khi ra trường;
  2. Quản lý phòng truyền thống;

j) Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động văn thể mỹ cho sinh viên trường;

k) Phối hợp với bộ phận Tài vụ - Phòng Hành chính, Tổng hợp; bộ phận Đào tạo Đại học – Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đôn đốc sinh viên đóng học phí theo đúng quy định của trường.

l) Quản lý trực tiếp toàn bộ tài sản CSVC: nhà cửa, phòng ở, phòng học, phòng làm việc, sân bãi, điện nước;

m) Tổ chức việc sinh hoạt ăn, ở và học tập của sinh viên trong KTX, đảm bảo công tác vệ sinh phòng dịch cho sinh viên, giải quyết các trường hợp sơ cấp cứu. Kết hợp với các Khoa, Đoàn TNCS, HSV, bộ phận CTCT&QLSV tổ chức hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ; hoạt động xã hội ở địa phương, rèn luyện tư cách, nhân phẩm, nếp sống văn minh cho sinh viên;

n) Tổ chức bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự an ninh, phòng chống tệ nạn trong KTX và công tác phòng cháy chữa cháy. Kết hợp với địa phương, với các bộ phận có liên quan trong trường tiến hành xử lý hoặc đề nghị lên cấp trên xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế KTX hoặc vi phạm pháp luật trong sinh viên;

o) Phối hợp với bộ phận Quản trị và bộ phận Tài vụ – Phòng Hành chính, Tổng hợp tổ chức việc nhận vào và cho ra khỏi KTX đối với sinh viên theo đúng với các điều kiện và tiêu chuẩn do trường đề ra. Đồng thời kết hợp với địa phương tổ chức quản lý tạm trú theo đúng quy định của chính quyền địa phương và nhà trường.

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lý

(Đang cập nhật)

Nhân sự

(Đang cập nhật)

 

Phòng ban khác