Thông báo

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Danh sách dự kiến SV được nhận học bổng HK I năm học 2012-2013

Phòng Công tác chính trị và Quản lý Sinh viên thông báo danh sách Sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập, học kỳ I năm học 2012-2013.

Mọi thắc mắc, Sinh viên liên hệ Phòng Công tác chính trị và quản lý Sinh viên từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/11/2012 (thứ 2). Sau thời gian trên, Phòng Công tác Chính trị và quản lý Sinh viên không giải quyết bất cứ trường hợp nào và sẽ đề nghị phòng Tài vụ chi tiền theo danh sách sau.

Lưu ý: Những Sinh viên còn nợ tiền học phí sẽ không được cấp học bổng khuyến khích học tập.

Sau đây là danh sách Sinh viên được nhận học bổng:

Danh sách sinh viên khoa Mỹ thuật cơ bản được hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2012 - 2013

SỐ TT HỌ VÀ TÊN LỚP TB HKII
(2011 -2012)
ĐIỂM RÈN LUYỆN XẾP LOẠI SỐ THÁNG SỐ TIỀN
1 Vũ Thế Hiển CĐ 2 HH 7.33 88 Kh 5

         1,920,000

2 Phạm Thanh Tố Ny CĐ 3 7.30 90 Kh 5

         1,920,000

3 Mai Hồng Yến CĐ 2 TKĐH 7.21 85 Kh 5

         1,920,000

4 Nguyễn Ngọc Gia Bảo CĐ 3 7.19 88 Kh 5

         1,920,000

TỔNG SỐ TIỀN

    7,680,000

Danh sách sinh viên khoa Hội họa được hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2012 - 2013

SỐ TT HỌ VÀ TÊN LỚP TB HKII
(2011 -2012)
ĐIỂM RÈN LUYỆN XẾP LOẠI SỐ THÁNG SỐ TIỀN
1 Lê Nam Đy Lụa 5 9.00 95 Xuất sắc 05

2,880,000

2 Nguyễn Hữu Tăng SM 5 8.84 88 Giỏi 05

2,640,000

3 Trần Thị Ngọc Bích Lụa 5 8.80 93 Giỏi 05

2,640,000

4 Lê Đình Chinh SM 5 8.36 93 Giỏi 05

2,640,000

5 Phan Thị Thanh Nguyệt SM 5 8.32 93 Giỏi 05

2,640,000

6 Nguyễn Thị Tố Quỳnh Lụa 5 8.28 90 Giỏi 05

2,640,000

7 Mai Bảo Trân SM 5 8.24 90 Giỏi 05

2,640,000

8 Lê Trọng Trí SM 4 8.00 90 Giỏi 05

2,640,000

9 Lâm Kiêm Thảo Lụa 5 8.00 94 Giỏi 05

   2,640,000

10 Nguyễn Nhân Văn ĐH 2B 7.96 88 Kh 05

   2,400,000

11 Nguyễn Phương Thảo Trâm ĐH 2B 7.88 94 Kh 05

   2,400,000

12 Nguyễn Hoàng Long Lụa 5 7.88 94 Kh 05

   2,400,000

13 Nguyễn Thành Phú SD 5B 7.72 83 Kh 05

   2,400,000

14 Nguyễn Thị Quỳnh Dương SM 4 7.68 90 Kh 05

   2,400,000

15 Lê Thị Minh Hà Lụa 5 7.64 94 Kh 05

   2,400,000

TỔNG SỐ TIỀN

38,400,000

Danh sách sinh viên khoa Đồ họa được hưởng hoc bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2012 - 2013

SỐ TT HỌ VÀ TÊN LỚP TB HKII
(2011 -2012)
ĐIỂM RÈN LUYỆN XẾP LOẠI SỐ THÁNG SỐ TIỀN
1 Lê Thị Hiền Đồ họa 5 in 8.22 84 Giỏi 05

       2,640,000

2 Nguyễn Thụy Hoàng Anh Đồ họa 5 in 8.13 83 Giỏi 05

       2,640,000

3 Nguyễn Thị Bích Lam Đồ họa 5 TT 7.95 86 Kh 05

       2,400,000

4 Nguyễn Thị Hồng Quyên Đồ họa 2 7.91 88 Kh 05

       2,400,000

5 Hunh Thị Như Hunh Đồ họa 2 7.70 88 Kh 05

       2,400,000

6 Bùi Minh Lộc Đồ họa 2 7.65 94 Kh 05

       2,400,000

TỔNG SỐ TIỀN

  14,880,000

Danh sách sinh viên khoa Mỹ thuật ứng dụng được hưởng hoc bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2012 - 2013

SỐ TT HỌ VÀ TÊN LỚP TB HKI
(2011 -2012)
ĐIỂM RÈN LUYỆN XẾP LOẠI SỐ THÁNG SỐ TIỀN
1 Lâm Yến Như MTUD 5B 8.73 98 Giỏi 05

   2,640,000

2 Nguyễn  Lý Kiều Loan     MTUD 5B 8.64 95 Giỏi 05

    2,640,000

3 Vũ Thị Thanh Hương MTUD 5A 8.45 90 Giỏi 05

    2,640,000

4 Vũ Hồng Chương MTUD 5B 8.45 94 Giỏi 05

    2,640,000

5 Nguyễn Thanh Nhàn MTUD 4A 8.39 79 Kh 05

    2,400,000

6 Đỗ Phạm Trúc Duyên TKĐH 2B 8.36 93 Giỏi 05

    2,640,000

7 Trần Thị Phương Anh MTUD 5A 8.27 93 Giỏi 05

    2,640,000

8 Nguyễn Thị Thái Bình MTUD 5A 8.27 98 Giỏi 05

    2,640,000

9 Nguyễn Thị Thiên Hương MTUD 5A 8.27 85 Giỏi 05

   2,640,000

10 Phạm Nguyễn Thanh Yên TKĐH 2A 8.21 85 Giỏi 05

   2,640,000

11 Phạm Thị Hữu MTUD 5A 8.09 78 Kh 05

    2,400,000

12 Trần Trung Nhơn MTUD 5B 8.09 89 Giỏi 05

   2,640,000

13 Huỳnh Thị Như Thủy MTUD 5B 8.09 91 Giỏi 05

   2,640,000

14 Dương Thị Huế An MTUD 5A 8.00 96 Giỏi 05

   2,640,000

15 Cao Duy Tân MTUD 5B 8.00 95 Giỏi 05

    2,640,000

16 Nguyễn Ngọc Huyền TKĐH 2B 7.93 75 Kh 05

    2,400,000

17 Sơn Thanh Phương MTUD 4B 7.91 85 Kh 05

    2,400,000

18 Phan Thúy Giang MTUD 5A 7.91 80 Kh 05

   2,400,000

19 Lê Thị Kim Hương MTUD 5A 7.91 73 Kh 05

    2,400,000

20 Lê Văn Linh MTUD 5B 7.91 93 Kh 05

   2,400,000

21 Phạm Văn Phú MTUD 5B 7.91 92 Kh 05

    2,400,000

22 Lê Thu Thủy MTUD 5B 7.91 93 Kh 05

   2,400,000

23 Trần Phương Thoại TKĐH 2A 7.89 92 Kh 05

    2,400,000

TỔNG SỐ TIỀN

  58,320,000

Danh sách sinh viên khoa Sư phạm được hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2012 - 2013

SỐ TT HỌ VÀ TÊN LỚP TB HKII
(2011-2012)
ĐIỂM RÈN LUYỆN XẾP LOẠI SỐ THÁNG SỐ TIỀN
1 Hoàng Thị Mỹ Yến SP 4 8.41 88 Giỏi 05

2,640,000

2 Nguyễn Thị Hà SP 2 8.04 88 Giỏi 05

2,640,000

3 Nguyễn Văn Trỏng SP 4 8.03 91 Giỏi 05

2,640,000

4 Lê Ngọc Hiếu Hạnh SP 2 7.96 88 Kh 05

2,400,000

5 Nguyễn Khoa Diệu Huyền SP 2 7.84 90 Kh 05

2,400,000

TỔNG SỐ TIỀN

12,720,000

Danh sách sinh viên khoa Điêu khắc được hưởng hoc bổng khuyến khích học tập HK I năm học 2012 - 2013

SỐ TT HỌ VÀ TÊN LỚP TB HKII
(2011 -2012)
ĐIỂM RÈN LUYỆN XẾP LOẠI SỐ THÁNG SỐ TIỀN
1 Nguyễn Trọng Linh ĐK 5 8.59 91 Giỏi 05

2,640,000

2 Trần Phạm Anh Dũng ĐK 5 8.32 96 Giỏi 05

2,640,000

3 Trần Thành Nhiên ĐK 5 8.23 91 Giỏi 05

2,640,000

4 Đỗ Duy Đạt ĐK 5 7.68 90 Kh 05

2,400,000

TỔNG SỐ TIỀN

10,320,000

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

Thông báo mới
Thông báo khác