Thông báo

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Thông báo gia hạn thời gan nộp hồ sơ dự thi

Theo thông báo tuyển sinh số 160 và 161/ĐHMTHCM – TS2012 ngày 22/08/2012. Ngày thi tuyển sinh Hệ Vừa làm vừa học sẽ bắt đầu từ ngày 14/11/2012 đến hết ngày 17/11/2012.
Để tạo điều kiện cho các thí sinh có nguyện vọng muốn thi vào Hệ Vừa làm vừa học, nay nhà trường thông báo gia hạn thời gian thu hồ sơ đến hết ngày 08/11/2012 cho cả 2 ngành: Thiết kế đồ họa – hệ VLVH và Sư phạm mỹ thuật – hệ VLVH.

Lịch thi sẽ được dời lại như sau:
1.      Ngành Thiết kế đồ họa – hệ VLVH

STT Môn thi Ngày thi Thời gian Hệ số
1 Văn Sáng 21/11/2012 180 phút 1
2 Hình họa Sáng 22, 23/11/2012 8 giờ 2
3 Trang trí Cả ngày 24/11/2012 8 giờ liên tục 1

2. Ngành Sư phạm Mỹ thuật - hệ Vừa học vừa làm

STT Môn thi Ngày thi Thời gian Hệ số
1 Văn Sáng 21/11/2012 180 phút 1
2 Hình họa Sáng 22, 23/11/2012 8 giờ 2
3 Trang trí Cả ngày 24/11/2012 8 giờ liên tục  

·        Ngày 19/11/2012, thí sinh tập trung tại trường lúc 8h00’ sáng để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi.

·        Thông báo này được phổ biến trên Website của nhà trường để thí sinh biết và nộp đơn xin thi tuyển.

Thông báo mới
Thông báo khác