Tuyển sinh

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Kết quả điểm thi cao học năm 2018

Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh nhận đơn xin phúc khảo đối với các môn Anh văn và Lý thuyết từ ngày

11/ 10/ 2018 đến ngày 25 /10 /2018.

Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo tại Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế

 

Link xem kết quả: KẾT QUẢ ĐIỂM THI CAO HỌC NĂM 2018...

 

Tags :
Thông tin Tuyển sinh khác