Trung tâm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Thư viện

Chức năng

-    Đào tạo tin học, xây dựng thư viện điện tử, xây dựng các hệ thống mạng CNTT, viết phần mềm, xây dựng web, thiết kế các ấn phẩm mỹ thuật.

-    Tổ chức quản lý, trang bị, lưu trữ, bổ sung, bảo quản và tổ chức phục vụ các loại tài liệu về thông tin mỹ thuật, văn hóa – nghệ thuật, KHKT, sách báo, giáo trình… góp phần hỗ trợ đắc lực và có hiệu quả cho công tác đào tạo và NCKH của trường.

Nhiệm vụ

-    Nghiên cứu ứng dụng CNTT vào phát triển đào tạo, quản trị hệ thống mạng thông tin trong trường.

-    Đào tạo tin học, phát triển hợp tác đào tạo.

-    Quản trị website, xây dựng thư viện số.

-    Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch phát triển vốn tư liệu về mỹ thuật, văn hóa xã hội…

-    Tìm nguồn bổ sung, phát triển tư liệu sách báo dưới nhiều hình thức khác nhau. Tổ chức việc in ấn, sao chụp những tư liệu cần thiết cho thư viện trường.

-    Thu nhận những ấn phẩm do trường xuất bản, các luận án cao học và các luận văn tốt nghiệp của sinh viên.

-    Tổ chức hình thức tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn CN – CNV, sinh viên sử dụng tài liệu do thư viện quản lý. Đồng thời thông báo kịp thời những tài liệu được bổ sung.

-    Tổ chức các loại phòng đọc cho CB – CNV và sinh viên trong trường

Cơ cấu tổ chức

Hiện nay trung tâm có 03 bộ phận trực thuộc, với nhiệm vụ như sau:

Bộ phận đào tạo: Phụ trách việc đào tạo ngoại khóa tại Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện hợp tác đào tạo với những đơn vị có nhu cầu.

Bộ phận IT: Đảm bảo sự ổn định và an toàn của hệ thống mạng máy tính trong toàn trường cũng như của các phòng ban, văn phòng khoa, các trung tâm và trong từng lớp học suốt 24h/7 ngày. Nghiên cứu phát triển CNTT và ứng dụng cho đào tạo, đặc biệt là đào tạo Mỹ thuật.

Bộ phận thư viện sách và dữ liệu số: Thư viện trường Đại học Mỹ thuật là thư viện chuyên ngành mỹ thuật lớn nhất khu vực phía Nam. Sách thường xuyên được bổ sung, nâng cấp hàng năm bằng nguồn vốn của trường và các nguồn tài trợ khác. Hiện nay, thư viện có hơn 3084 đầu sách nước ngoài, 3955 đầu sách trong nước cùng nhiều tạp chí văn hóa – nghệ thuật thuộc các lĩnh vực hội họa, điêu khắc và thiết kế…

Ngoài ra thư viện cũng là bộ phận lưu trữ những ấn phẩm do trường xuất bản, các luận án cao học và các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên; đồng thời số hóa một số sách quý cũng như sưu tập các dữ liệu tranh, tượng để phục vụ đọc giả.

Website: www.polygon.vn

Cán bộ quản lý

1. PGS. TS. NGƯT Nguyễn Xuân Tiên - Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trung tâm.
2. Ths Đỗ Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm.

Nhân sự

Bộ phận Đào Tạo Trung tâm:

CN. Nguyễn Ngọc Vinh – Trưởng bộ phận

CN. Lê Thị Hà

TC. Kiều Thị Sáu

Bộ phận Thư viện Trung Tâm:

CN. Đặng Thanh Quyên – Trưởng bộ phận

CĐ. Lại Thị Diệu Uyên

Ths Nguyễn Minh Đạt

Bộ phận Tạp Vụ Trung tâm:

Chị. Đinh Thị Ngà

Bộ phận IT:

CN. Vương Đình Khiêm – Trưởng bộ phận

CN. Nguyễn Anh Minh

CN. Phan Hoàng Sơn

 

 

 

Tags :
Trung tâm khác