Trung tâm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Trung tâm Mỹ thuật ứng dụng, Tin học và Ngoại ngữ

  1. Chức năng:
  1. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong lĩnh vực nghiên cứu thực hiện thi công các công trình mỹ thuật phục vụ xã hội, nhằm nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên và phục vụ nhu cầu của nền kinh tế quốc dân.
  2. Tổ chức phục vụ cho việc giảng dạy tin học các lớp chính khoá, tổ chức thực hiện giảng dạy tin học ngoại khoá dưới sự quản lý của nhà trường.
  3. Tổ chức đào tạo các lớp ngoại ngữ ngoại khóa cho các học viên trong và ngoài trường.
  1. Trung tâm hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh được sử dụng tài khoản, con dấu của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và thực hiện chế độ tài chính dưới sự quản lý thống nhất của Trường.
  1. Nhiệm vụ:

a). Thực hiện tư vấn, thiết kế, tổ chức sáng tác mẫu phác thảo và thi công các công trình mỹ thuật như: Tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, trưng bày bảo tàng, phòng truyền thống, sa bàn, hộp hình, trang trí nội - ngoại thất và các loại hình trang trí khác do các tác giả trong và ngoài trường sáng tác.

b). Hợp tác nghiên cứu ứng dụng các công trình mỹ thuật với các cá nhân, đơn vị liên quan theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và định hướng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c). Thực hiện các dịch vụ mỹ thuật như: Thiết kế, tạo mẫu các sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm của các ngành theo nhu cầu trong nền kinh tế quốc dân.

d). Tổ chức quản lý, theo dõi, giám sát trong quá trình thi công các công trình mỹ thuật.

e) Các lĩnh vực khai thác CNTT:

- Phục vụ đào tạo tin học cho các lớp chính khóa;

- Tổ chức đào tạo tin học ngoại khóa.

Website: www.polygon.vn

Cán bộ quản lý

1. Ths Đỗ Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm.

Nhân sự

Bộ phận Đào Tạo Trung tâm:

CN. Lê Thị Hà

TC. Kiều Thị Sáu

Bộ phận Tạp Vụ Trung tâm:

Chị. Đinh Thị Ngà

Bộ phận IT:

CN. Nguyễn Anh Minh

CN. Phan Hoàng Sơn

 

 

 

Tags :
Trung tâm khác