Trung tâm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Trung tâm Mỹ thuật Ứng dụng

Giới thiệu chung

Trung tâm Mỹ thuật Ứng dụng (Applied Arts Center) trực thuộc trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, được thành lập nhằm tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong lĩnh vực nghiên cứu, thực hiện tư vấn, thi công các công trình mang tính mỹ thuật; đồng thời hợp tác nghiên cứu ứng dụng các công trình mỹ thuật với các đơn vị liên quan; chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học, các sáng tác theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM và định hướng của Bộ Văn Hoá, Thể Thao và Du Lịch; góp phần vào mục đích nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên - học sinh, đáp ứng nhu cầu bức thiết của xã hội, nhu cầu kinh tế quốc dân và phục vụ xã hội ngày càng phát triển.

Trung tâm Mỹ thuật Ứng dụng gồm có bốn bộ phận sau :

- Phòng triển lãm

- Đào tạo giảng dạy ngoại khóa

- Tư vấn thiết kế & Thi công

Trung tâm Mỹ thuật Ứng dụng: Applied Arts Center

Website: www.hcmufa.edu.vn

Email:  appliedarts@mythuat.edu.vn

Nhiệm vụ chính

- Thực hiện tư vấn, thiết kế, tổ chức sáng tác mẫu phác thảo và thi công các công trình mỹ thuật như: Tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, trưng bày bảo tàng, phòng truyền thống, sa bàn, hộp hình, trang trí nội - ngoại thất và các loại hình trang trí khác do các tác giả trong và ngoài trường sáng tác.

- Hợp tác nghiên cứu ứng dụng các công trình mỹ thuật với các cá nhân, đơn vị liên quan theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và định hướng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thực hiện các dịch vụ mỹ thuật như: Thiết kế, tạo mẫu các sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm của các ngành theo nhu cầu trong nền kinh tế quốc dân.

- Tổ chức quản lý, theo dõi, giám sát trong quá trình thi công các công trình mỹ thuật.

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lý

PGS. TS Nguyễn Xuân Tiên: Phụ trách

Nhân sự

1. Kỹ sư Trần Quốc Việt

2. CN Bùi Đăng Khoa

4. Nguyễn Hữu Mạnh Linh

 

Tags :
Trung tâm khác