Thông báo

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

BẢNG ĐIỂM KỲ THI TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG B1 NĂM 2019

BẢNG ĐIỂM KỲ THI TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG B1 NĂM 2019

Kỳ thi ngày 22/12/2019

Xem kết quả theo link đính kèm << Link xem >>

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo có thể nộp đơn và lệ phí phúc khảo tại Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế từ ngày 9/01/2020 đến hết ngày 03/02/2020.

Thí sinh chỉ được xin phúc khảo phần Nghe - hiểu, Đọc - viết.

Mọi sự chậm trể sau thời gian nêu trên đều không được giải quyết.

Tags :
Thông báo mới
Thông báo khác