Khoa

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Khoa Mỹ thuật cơ bản

Chức năng

- Giảng dạy kiến thức giáo dục đại cương;

- Giảng dạy kiến thức cơ sở ngành;

- Giảng dạy kiến thức chuyên ngành Hội họa và Thiết kế đồ họa trình độ Cao đẳng.

Nhiệm vụ

- Đạo tạo nguồn cho các chuyên ngành (sơn dầu, sơn mài, lụa) thuộc Khoa Hội họa ở bậc Đại học;

- Đào tạo nguồn cho chuyên ngành Thiết kế đồ họa ở bậc Đại học.

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lý

ThS Nguyễn Văn Bừng: Phó trưởng khoa

Ban giảng viên

1. ThS  Hà Việt Hùng

2. ThS Trần Thị Hải

3. ThS Nguyễn Văn Thấy

 

Tags :
Khoa khác