Đoàn hội

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Hội Sinh Viên

Hội Sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM là cơ sở Hội thuộc Hội Sinh viên Tp.HCM, được thành lập năm 2004. Hiện nay, Hội Sinh viên trường có 20 chi hội, với 428 hội viên.

1. Nhiệm vụ

- Giáo dục truyền thống cách mạng và lịch sử dân tộc, truyền thống của tổ chức Đoàn TNCSHCM, Hội sinh viên Việt Nam, triển khai và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, vận động sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh luật thanh niên.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả hai phong trào "Thi đua học tốt, rèn luyện tốt" và "sinh viên tình nguyện", 4 cuộc vận động và một phong trào "sinh viên 3 tốt" của Hội sinh viên thành phố nhằm nâng cao chất lượng học tập và hoạt động tình nguyện trong sinh viên.

- Tăng cường công tác hỗ trợ sinh viên và luôn tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên học tập, nghiên cứu nghệ thuật trên bình diện tổng quát cũng như cụ thể đến từng khoa. Bảo vệ các quyền lợi chính đáng của sinh viên.

- Củng cố, xây dựng tổ chức Hội sinh viên trường đi vào hoạt động có hiệu quả. Đưa hoạt động của các Chi hội vào nề nếp, làm tốt công tác phát triển Hội viên, tổ chức, phân loại và đánh giá Chi hội theo năm học.

2. Ban chấp hành Hội Sinh viên

Email doanhoi_dhmythuat@yahoo.com.vn _ ĐT: 08.35100328

3.  Hoạt động công tác của Hội Sinh viên

a. Cuộc vận động “Sinh viên trường Đại học Mỹ thuật vượt khó – học giỏi”

Góp phần nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên. Tạo không khí thi đua học tập trong sinh viên, tạo các sân chơi lành mạnh mang đậm chất chuyên môn, khuyến khích sinh viên nghiên cứu nghệ thuật, kích thích phát triển khả năng sáng tạo.

b. Cuộc vận động “Sinh viên trường Đại học Mỹ thuật sống đẹp”

- Nêu cao những giá trị văn hóa dân tộc, truyền thống của nhà trường.

- Góp phần cùng nhà trường đào tạo, xây dựng đội ngũ sinh viên có lý tưởng xã hội chủ nghĩa, có đạo đức tốt, có lối sống đẹp.

c. Cuộc vận động “Sinh viên trường Đại học Mỹ thuật tình nguyện vì cộng đồng”

Tạo môi trường rèn luyện bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm của sinh viên đối với cộng đồng, tích cực góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp.

d. Cuộc vận động “Sinh viên Đại học Mỹ thuật mở rộng vòng tay bè bạn”

Tạo điều kiện giao lưu giữa các khoa, các trường với nhau, trở thành cầu nối quan hệ tốt đẹp lâu dài để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm học tập, các loại hình hoạt động Đoàn, Hội tạo mối đoàn kết thống nhất cho sinh viên trong khối, sinh viên thành phố nói riêng và sinh viên toàn quốc nói chung.

* Phong trào “sinh viên 3 tốt”

Tiếp tục thực hiện phong trào “Sinh viên 3 tốt” cấp trường lần 3, bình chọn và giới thiệu sinh viên 3 tốt lên cấp khối, cấp thành. Phấn đấu đạt 20 sinh viên 3 tốt cấp trường, 1 sinh viên 3 tốt cấp thành phố.

Đoàn hội khác