Thông báo

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Thư chúc tết của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kính gửi: Toàn thể Công chức, viên chức và người lao động Nhà trường

Ban Giám hiệu Nhà trường trân trọng gửi đến Công chức, Viên chức và Người lao động nội dung "Thư chúc tết " của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Trân trọng!
 

 

Tags :
Thông báo mới
Thông báo khác