Thông báo

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi Tiếng Anh tương đương B1 nội bộ của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh


Click vào link bên dưới xem chi tiết:

Link 1: Danh sách thí sinh đăng ký dự thi Tiếng Anh tương đương B1 nội bộ của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh...  

Link 2: Sơ đồ phòng thi...

Ngày thi 22/12/2019
  - Buổi sáng thí sinh có mặt tại phòng thi từ 7h30 để thi Nghe- Đọc- Viết
 - Buổi chiều thí sinh tập trung tại sảnh tòa nhà mới từ 12h15 để chờ gọi tên lên phòng thi nói

Tags :
Thông báo mới
Thông báo khác