Trung tâm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Trung tâm Mỹ thuật ứng dụng, Tin học và Ngoại ngữ


Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của trường: Phát triển hệ thống Công nghệ Thông tin và Thư viện; hoàn thiện các chương trình, giáo trình đào tạo tin học