Thông tin Mỹ thuật Số 03-04

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Triển lãm tranh, tượng của cán bộ, giảng viên Trường đại học Mỹ thuật Tp.HCM tại trường đạ ...

Từ lâu, cán bộ, giảng viên trường Đại học Mỹ Thuật TP.HCM và các cán bộ, giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội đã trở nên thân thiết trong các lĩnh vực đào tạo, trao đổi chuyên môn… và cứ 2 năm một lần, lại có dịp tổ chức triển lãm giao lưu những tác phẩm do cán bộ, giảng viên hai trường sáng tác.

một số tham luận tại Đại hội Đại biểu Hội Mỹ thuật Việt Nam lần VI

Về triển lãm mỹ thuật ở khu vực trong cả nước. Đây có thể nói là một sáng kiến và nỗ lực lớn của Hội kế tiếp kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước. Các triển lãm này về quy mô tổ chức và chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng cao. Đây chính là việc làm thiết thực đưa mỹ thuật đến nhiều vùng miền của đất nước, phục vụ được nhiều đối tượng đồng bào, có tác dụng tích cực trong việc giáo dục và nâng cao nhu cầu hưởng thụ thẩm mỹ của nhân dân

Danh sách Ban chấp hành Trung ương HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM khóa VI

Danh sách Ban chấp hành Trung ương  HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM khóa VI.

01/ Họa sĩ Trần Khánh Chương
02/ Nhà điêu khắc Phan Gia Hương
03/ Họa sĩ Lê Huy Tiếp
04/ Nhà PBMT Mai Thị Ngọc Oanh
05/ Họa sĩ Bằng Lâm
06/ Họa sỹ Trương Bé
07/ Họa sĩ Đào Minh Tri
08/ Họa sĩ Lương Xuân Đoàn
09/ Nhà PBMT Nguyễn Đỗ Bảo
10/ Họa sĩ Trần Huy Oánh
11/ Họa sĩ  Vi Kiến Thành

Đại hội Đại biểu toàn Quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2004 – 2009)

Tại đại hội, các đại biểu đã lần lượt nghe các đồng chí trong ban chấp hành đương nhiệm đọc báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ V (2000 – 2004) trong đó chú trọng về  hoạt động sáng tác và công bố tác phẩm - với các mảng  đi thực tế, trại sáng tác, tài trợ sáng tác, triển lãm, về giải thưởng mỹ thuật hàng năm, nghiên cứu lý luận phê bình, phối hợp với các cơ quan & tổ chức trong và ngoài nước …

Bài phát biểu của đồng chí Phan Diễn tại đại hội đại biểu toàn quốc lần VI Hội Mỹ thuật Vi ...

Ngành mỹ thuật đã có bước phát triển mới. Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức để hội viên có điều kiện đi thực tế về các cơ sở kinh tế, các đơn vị quân đội, tiến hành tài trợ cho các tác giả, tổ chức các trại sáng tác và rất nhiều cuộc triển lãm, làm cho hoạt động mỹ thuật sôi động và phong phú, thu hút được đông đảo hội viên và những người yêu thích nghệ thuật tham gia sáng tạo nghệ thuật.