Tìm kiếm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Có 2 kết quả được tìm thấy cho tag "quan-ly-khoa-hoc"

Quy định Hoạt động khoa học - Công nghệ Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM

Văn bản này quy định chế độ hoạt động Khoa học-Công nghệ của Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, bao gồm khái niệm và nội dung hoạt động KH-CN; quy trình xét chọn, tuyển chọn, thẩm định, nghiệm thu đề tài, dự án KH-CN; quy đổi và chuyển đổi để công nhận công trình nghiên cứu và những điều khoản thi hành.

Thông báo đăng ký đề tài KH-CN 2013 và bổ sung lý lịch khoa học năm 2012

Để chuẩn bị cho việc xét chọn đề tài khoa học-công nghệ năm 2013 và hoàn tất công tác quản lý lý lịch khoa học của Giảng viên, Cán bộ công chức Nhà trường năm 2012, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế (QLKH&HTQT) Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM trân trọng thông báo đến quý Thầy, Cô, Anh chị nội dung và kế hoạch sau: