Tìm kiếm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Có 2 kết quả được tìm thấy cho tag "phong-dao-tao"

Thông báo thi tốt nghiệp lại các môn lý luận chính trị và thi tốt nghiệp Kiến thức cơ sở ngành lần 2

Nhà trường tổ chức cho các sinh viên bị điểm dưới trung bình trong kỳ thi tốt nghiệp các môn lý luận chính trị và Kiến thức cơ sở ngành (kể cả sinh viên Cao đẳng) được ôn tập và thi lại, thời gian cụ thể như sau: