Tìm kiếm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Có 5 kết quả được tìm thấy cho tag "cao-hoc"

Thông báo nhập học cho học viên Cao học khóa XV

Ban giám hiệu Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh báo đến anh ( chị ) học viên Cao học Khóa XV (Hệ Tập trung và Hệ Không Tập trung).

Lễ Bảo vệ Tốt nghiệp Cao học

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Sau Đại học tổ chức Bảo vệ tốt nghiệp Cao học cho học viên khoá IX, X & XI

Bảo vệ tốt nghiệp Cao học khóa X, XI và XII

Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM tổ chức Bảo vệ tốt nghiệp Cao học cho học viên khóa X, XI và XII.

Thông báo bảo vệ tốt nghiệp cao học khóa X và XI

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Bảo vệ tốt nghiệp Cao học cho học viên khoá  X & XI. Ban Giám hiệu Nhà trường trân trọng kính mời các Thầy, Cô giáo trong trường và các học viên Cao học đến dự.

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2012

Thí sinh có bằng Đại học Mỹ thuật hệ chính quy và hệ tại chức dài hạn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi (thí sinh đã tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi và một năm công tác liên tục trong lĩnh vực chuyên môn đối với thí sinh tốt nghiệp đại học loại trung bình), có trình độ ngoại ngữ B. Trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đăng ký dự thi cần phải bổ túc kiến thức trước khi thi tuyển.