Tìm kiếm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Có 3 kết quả được tìm thấy cho tag "ben-tre"

Nhà Rường Huỳnh Phủ - Bến Tre

Làng Đại Điền xưa nổi tiếng là vùng đất trù phú có nhiều người giàu có, trong số đó có những người mà đến nay vẫn được người dân trong làng nhắc đến như Đốc Phủ Kiểng, Phó Hoài, ông Hương Liêm… Qua một thời gian dài với biến động của thời cuộc, cơ ngơi của các nhân vật trên không còn lại gì, chỉ duy nhất ngôi nhà của ông Hương Liêm là vẫn tồn tại như một bằng chứng về thời kỳ vàng son của chủ nhân nó khi xưa

Lớp Hội Họa Đầu Tiên Của Ban Tuyên Huấn Khu Trung Nam Bộ (Khu 8)

Phong trào đồng khởi ngày 17 tháng giêng năm 1960 ở Bến Tre đã nhanh chóng lan ra các tỉnh lân cận trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Khí thế cách mạng dâng cao, địch hoang mang co cụm, cố thủ những vị trí xung yếu ở thị xã, các thị trấn và các trục giao thông chiến lược, đại bộ phận nông thôn đã được giải phóng.
Chưa đầy một năm sau ngày đồng khởi, dọc theo các tuyến giao liên ở Bến Tre, trục lộ chính trong vùng giải phóng, phòng thông tin được xây dựng, bằng, cờ, biểu ngữ, tranh cổ động,

Lớp Hội Họa Ngày Giải Phóng Bến Tre

Không ngờ những lời căn dặn của tổ chức đã trở thành hiện thực. Không ngờ ở đây, không phải là mình thiếu quyết tâm và năng lực học mà vấn đề là chiến tranh ác liệt quá! Cái rủi ro thường chiếm đến 90% vậy mà mình vẫn còn sống và trở lại đúng với nơi mình đã đi; cũng cây đủng đỉnh, cũng mái nhà lá ẩn dưới bóng dừa xanh, nhưng đầy vết bom đạn; Bên những vách đất tấn xung quanh như chính là vành đai bảo vệ cho lớp học vẽ