Tìm kiếm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Có 1 kết quả được tìm thấy cho tag "y-nhi-ksor"

một số tham luận tại Đại hội Đại biểu Hội Mỹ thuật Việt Nam lần VI

Về triển lãm mỹ thuật ở khu vực trong cả nước. Đây có thể nói là một sáng kiến và nỗ lực lớn của Hội kế tiếp kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước. Các triển lãm này về quy mô tổ chức và chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng cao. Đây chính là việc làm thiết thực đưa mỹ thuật đến nhiều vùng miền của đất nước, phục vụ được nhiều đối tượng đồng bào, có tác dụng tích cực trong việc giáo dục và nâng cao nhu cầu hưởng thụ thẩm mỹ của nhân dân