Tìm kiếm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Có 4 kết quả được tìm thấy cho tag "sau-dai-hoc"

Thông báo nhập học cho học viên Cao học khóa XV

Ban giám hiệu Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh báo đến anh ( chị ) học viên Cao học Khóa XV (Hệ Tập trung và Hệ Không Tập trung).

Lễ Bảo vệ Tốt nghiệp Cao học

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Sau Đại học tổ chức Bảo vệ tốt nghiệp Cao học cho học viên khoá IX, X & XI

Bảo vệ tốt nghiệp Cao học khóa X, XI và XII

Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM tổ chức Bảo vệ tốt nghiệp Cao học cho học viên khóa X, XI và XII.

Khoa Sau đại học

Công tác đào tạo Sau đại học của trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt ngày 16/9/1993 và bắt đầu tuyển sinh năm 1995 với hai chuyên ngành: Mỹ thuật tạo hình, Lý luận và Lịch sử mỹ thuật.