Tìm kiếm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Có 1 kết quả được tìm thấy cho tag "quy-che"

Quy định Hoạt động khoa học - Công nghệ Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM

Văn bản này quy định chế độ hoạt động Khoa học-Công nghệ của Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, bao gồm khái niệm và nội dung hoạt động KH-CN; quy trình xét chọn, tuyển chọn, thẩm định, nghiệm thu đề tài, dự án KH-CN; quy đổi và chuyển đổi để công nhận công trình nghiên cứu và những điều khoản thi hành.