Tin tức

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Kế hoạch năm học 2012-2013

KẾ HOẠCH NĂM HỌC (2012 - 2013)

 1. KẾ HOẠCH CHUNG:
  Năm học 2012 – 2013 thực hiện trong 45 tuần (thực học 40 tuần).
  * 5 tuần thực hiện kế hoạch : 1 tuần sinh hoạt công dân Sinh viên đầu năm học, 1 tuần sơ kết học kỳ I; 1 tuần tổng kết năm học; 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.
  * Thời gian học kỳ I : Từ ngày 13/8/2012 đến ngày 02/02/ 2013 (25 tuần)
  * Thời gian học kỳ II : Từ ngày 18/02/2013 đến ngày 20/6/ 2013 (18 tuần)
 2. KẾ HOẠCH SINH HOẠT ĐẦU NĂM :
  * Ngày 13/8/2012 Sinh viên tập trung về trường ổn định chỗ ở cho năm học mới. SV đóng học phí đầu năm học.
  * Từ ngày 14/8/2012 đến ngày 16/8 /2012 SV toàn truờng thực hiện kế hoạch sinh hoạt công dân đầu năm. Các tổ chức đoàn thể : Phòng, Khoa, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản HCM họp triển khai kế hoạch học kỳ I .
  * Ngày 17/ 8/ 2012 SV nhận lớp học , bầu cán bộ lớp, vệ sinh lớp , mượn dụng cụ học tập.
  * Sau đợt sinh hoạt công dân đầu năm toàn truờng học chuyên môn và các môn lý luận chính trị HKI .

  * Sáng thứ Sáu, ngày 14 tháng 9 năm 2012 Lúc 8h 00’ Kính mời toàn thể Cán bộ Giảng viên, CNVC tập trung tại hội trường dự Lễ khai giảng năm học 2012 – 2013 và dự Lễ Phát bằng tốt nghiệp cho Sinh viên Đại học chính quy ( Khóa 2007 – 2012 ) và Đại học SPMT (khóa 2008 - 2012)

 3. KẾ HOẠCH HỌC KỲ I :
  Toàn trường thực hiện kế hoạch học chuyên môn và các môn lý luận chính trị HK I (từ ngày 20 / 8 / 2012 đến ngày 02/02/ 2013 ).
  1. CÁC LỚP CAO ĐẲNG 1, CAO ĐẲNG 2, CAO ĐẲNG3, ĐH1, ĐH2, ĐH3, ĐH4 :
   1. Các lớp năm thứ nhất có kế hoạch nhập học theo giấy báo trúng tuyển. Thực hiện sinh hoạt đầu khoá 1tuần, sau đó học chuyên môn và các môn : Lý thuyết theo thời khoá biểu học kỳ I. đến hết ngày 19/12/ 2012. Từ ngày 20 đến ngày 22-12-2012 các lớp năm thứ nhất học phòng cháy chữa cháy sau đó đi thực tế 1 tháng (từ 24/12/2012 đến 24/01/ 2013) và sơ kết học kỳ I cùng với toàn trường .
   2. Các lớp năm thứ 2 học chuyên môn và các môn lý luận chính trị theo chuơng trình quy định HKI của từng lớp (từ 20/8 đến 08/12/2012).
    * Lớp ĐH 2 SPMT : Học chuyên môn và các môn lý luận chính trị theo thời khoá biểu học kỳ I (từ 20/8 đến 10/11/2012). Sau đó lớp học môn phương pháp SPMT 02 tuần từ 12/11/2012 đến 24/11/2012,
    * ĐH 2 SPMT và lớp ĐH 2 Đồ họa học môn điêu khắc luân phiên từ 26/11/2012 đến 08/12/2012. Sau đó đi thực tế và thực hiện sơ kết cùng với toàn trường.
    * Lớp ĐH 2 và lớp Cao đẳng 2 Hội họa đi thực tế từ 10/12/2012 đến 22-01-2013. Học môn ĐK luân phiên 2 tuần lễ sau tết từ 18/02 đến 02/3/2013
    * Riêng lớp MTƯD 2 không học môn ĐK luân phiên
   3. Các lớp năm thứ 3 học chuyên môn và các môn lý luận , chính trị theo chương trình quy định HK1 ( từ 20-8 đến 24-11-2012 . Sau đó đi thực tế 2 tháng ( từ ngày 26-11 đến ngày 24-01-2013).
   4. Các lớp năm thứ 4 đi thực tế từ đầu năm học, thời gian từ 20/8 /2012 đến 16/10 /2012. Sau đó học chuyên môn và các môn lý luận, chính trị theo thời khóa biểu của Phòng Đào tạo.
    * Ngoài ra lớp ĐH4 SPMT còn thực hiện kế hoạch duyệt phác thảo bài thi tốt nghiệp và viết đề cương khóa luận.
  2. CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHUYÊN MÔN
   1. Các lớp Đại học 1, Cao đẳng 1:
    - Học chuyên môn: 4 buổi sáng (Hình họa), 4 buổi chiều (Trang trí)
   2. Lớp đại học 1 Điêu khắc:
    - Học chuyên môn: 4 buổi sáng (Tượng tròn), 4 buổi chiều (Chạm nổi)
    1. Các môn học chung HKI:
     - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin (phần 1): tuần 1 buổi
     - Luật phối cảnh: tuần 1 buổi
     - Ngoại ngữ: tuần 1 buổi
     - Thể dục thể chất: tuần 1 buổi
     Sau khi kết thúc môn học Giảng viên phụ trách môn học cho thi lấy điểm học phần.
    2. Các môn thực hiện trong HK II: Thể dục thể chất, Ngoại ngữ, Giải phẫu tạo hình, Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 2), Giáo dục quốc phòng
   3. Các lớp Đại học 2, Cao đẳng 2:
    - Học chuyên môn: 4 buổi sáng (Hình họa), 4 buổi chiều (Trang trí)
   4. Lớp đại học 2 Điêu khắc:
    - Học chuyên môn: 4 buổi sáng (Tượng tròn), 4 buổi chiều (Chạm nổi)
    1. Các môn học chung HKI:
     - Ngoại ngữ: tuần 1 buổi
     - Tư tưởng Hồ Chí Minh: tuần 1 buổi
     - Nguyên lý thị giác: tuần 1 buổi
     - Lịch sử văn minh nhân loại: tuần 1 buổi
     - Điêu khắc luân phiên
     Sau khi kết thúc môn học Giảng viên phụ trách môn học cho thi lấy điểm học phần.
    2. Các môn thực hiện trong HK II: Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam, Tin học , Ngoại ngữ, Cơ sở văn hóa Việt Nam
  3. CHUYÊN KHOA CHẤT LIỆU
   1. CÁC LỚP ĐẠI HỌC 3, LỚP CAO ĐẲNG 3 :
    1. Thực hiện kế hoạch HKI Từ ngày 20/8/2012 đến ngày 24/11/2012.
    2. Thực tế 8 tuần : từ 26/11/2012 đến 22/01/2013.
    3. Học chuyên môn :
     - Nghiên cứu Hình hoạ: 4 buổi sáng
     - Vẽ chất liệu chuyên khoa: 4 buổi chiều
   2. Lớp năm thứ 3 Điêu khắc:
    - Học chuyên môn:
    - Nghiên cứu Tượng tròn: 4 buổi sáng
    - Bố cục nhóm tượng & chạm nổi: 4 buổi chiều
   3. Các môn học chung HKI:
    - Mỹ học: tuần 1 buổi
    - Mỹ thuật học: tuần 1 buổi
    - Ngoại ngữ chuyên ngành: tuần 1 buổi
    - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN: tuần 1 buổi
   4. Các môn: thực hiện trong HK II: Giáo dục học, Tâm lý học sáng tạo nghệ thuật
  4. CÁC CHUYÊN KHOA (Năm thứ 4)
   1. Thực hiện kế hoạch HKI: đi thực tế từ đầu năm học (từ ngày 20/8/2012 đến ngày 16/10/2012)
   2. Từ ngày 22/10/2012 đến ngày 26/01/2013 các lớp năm thứ 4 học chuyên môn và các môn lý luận chính trị theo thời khóa biểu chung HKI của Phòng Đào tạo.
   3. Năm thứ tư các khoa: Hội họa, Đồ họa, MTƯD, Điêu khắc. Sư phạm Mỹ thuật Học chuyên môn theo chương trình giảng dạy của khoa gồm: 5 buổi sáng + 5 buổi chiều .
   4. Các môn học chung HKI: Đường lối Văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam: tuần 1 buổi
 4. KẾ HOẠCH SƠ KẾT HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2012 – 2013)
  1. Toàn trường kết thúc bài thi học phần và chấm bài thực tế các lớp, hai ngày 2425/01/2013.
  2. Ngày 01/02/2013: Lễ sơ kết học kỳ I (2012 – 2013), sau khi sơ kết HKI Toàn trường nghỉ tết Qúy Tỵ (2 tuần) từ 04/02/2013 đến hết ngày 16/02/2013 dương lịch
 5. KẾ HOẠCH HỌC KỲ II (2012 – 2013).
  Các lớp năm thứ I ( Đại học, Cao đẳng ) học môn Giáo dục quốc phòng từ 18/02/2013 đến 16/03/2013
  Thực hiện kế hoạch HK II từ 18/3/2013 đến 08/6/2013
  1. Các Lớp Đại Học 1, Cao đẳng1
   - Học chuyên môn: 4 buổi sáng (Hình họa): 4 buổi chiều (Trang trí)
  2. Lớp Đại học 1 Điêu khắc:
   - Học chuyên môn: 4 buổi sáng (tượng tròn), 4 buổi chiều (chạm nổi)
   * Các môn học chung HKII của năm thứ nhất:
   -Ngoại ngữ: tuần 1 buổi
   -Thể dục thể chất: tuần 1 buổi
   -Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin (phần 2): tuần 1 buổi
   -Giải phẫu tạo hình: tuần 1 buổi
  3. Các Lớp Đại Học 2, Cao đẳng 2
   -  Học chuyên môn:  4 buổi sáng (Hình họa), 4 buổi chiều (Trang trí)
   - Riêng lớp ĐH 2 Hội họa và lớp Cao đẳng 2  học môn điêu khắc luân phiên hai tuần từ 18/02/2013 đến 02/3/2013
  4. Lớp Đại học 2 Điêu khắc
   - Học chuyên môn: 4 buổi sáng (tượng tròn), 4 buổi chiều (chạm nổi)
   * Các môn học chung học kỳ II của năm thứ 2:
   - Lịch sử mỹ thuật Việt Nam: tuần 1 buổi
   - Tin học: tuần 1 buổi
   - Ngoại ngữ: tuần 1 buổi
   - Cơ sở văn hóa Việt Nam: tuần 1 buổi
   Sau khi kết thúc môn học Giảng viên phụ trách môn học cho thi lấy điểm học phần.
  5. Các lớp chuyên khoa (năm 3).
   - Các lớp Đại học 3 (Khoa Hội họa, Đồ họa, MT Ứng dụng, Điêu khắc, Sư phạm mỹ thuật) thực hiện bài nghiên cứu hình họa, chất liệu chuyên khoa và các môn học lý  luận chính trị theo thời khóa biểu HK II.
   - Lớp Cao đẳng 3 học chuyên môn theo chương trình của khoa.
   * Các lớp năm thứ 3 :
   -  Học chuyên môn nghiên cứu hình họa: 4 buổi sáng, vẽ chất liệu chuyên khoa: 5 buổi chiều
   * Lớp điêu khắc 3: 
   - Học chuyên môn nghiên cứu Tượng tròn: 4 buổi sáng, Bố cục nhóm tượng & chạm nổi: 5 buổi chiều
   * Các môn học chung HKII năm 3:
   - Giáo dục học: tuần 1 buổi
   - Tâm lý học sáng tạo nghệ thuật: tuần 1 buổi
   Sau khi kết thúc môn học thi lấy điểm, chuyển giờ học  cho chuyên môn.
  6. Các lớp chuyên khoa (năm thứ 4)
   - Thực hiện kế hoạch Học kỳ II: từ ngày 18/02/2013 đến ngày 08/6/2013 theo chương trình quy định các bài chất liệu của từng khoa.
   * Riêng năm thứ 4 khoa sư phạm Mỹ thuật thực hiện bài thi tốt nghiệp (khoá luận và bài chất liệu)
   - Các lớp năm thứ 4  Hội họa, Đồ họa, MTƯD, ĐK : Học chuyên môn theo chương trình giảng dạy của khoa.
 6. KẾ HOẠCH KHOA TẠI CHỨC (vừa làm vừa học ).
  * Khoa Tại chức (vừa làm vừa học ). Tập trung 2 kỳ
  1. Kỳ 1 Tập trung các lớp: Đại học 1 Sư phạm Mỹ thuật, Đại học 1,2,3 Thiết kế đồ họa tại chức: từ 10-9-2012 đến 08-12-2012 (13 tuần).
   Lớp Sư phạm MT Tại chức 5: từ ngày 10/9/2012 Đến ngày 15/12/2012 (14 tuần).
  2. Kỳ 2 Tập trung các lớp : Đại học 2 Sư phạm Mỹ thuật, Đại học 2, 3, 4 Thiết kế Đồ họa từ 25/02/2013 đến 25-5-2013
 7. KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP
  1. Các lớp đại học 5: (Khóa 2008 – 2013)
   - Hai ngày 2021/8/2012 gặp Giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp – nghe phổ biến kế hoạch đi thực tế lấy tài liệu để làm bài chuyên khoa, lập danh sách sinh viên đi thực tế gởi phòng Đào tạo để cấp giấy phép đi vẽ .
   1. THỜI GIAN ĐI THỰC TẾ CÁC LỚP ĐẠI HỌC 5 (8 tuần) - Từ ngày 20/8/2012 đến ngày 13/10/2012 (sau đó Khoa và Giảng viên chấm bài thực tế cho các lớp ĐH 5)
   2. THỜI GIAN HỌC NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG Trong thời gian từ 22/10/2012 đến 26/01/2013 các lớp ĐH 5 và SPMT 4 vừa thực hiện các bài nghiên cứu theo qui định : Hình họa & chuyên khoa , vừa hoàn thiện Khóa luận tốt nghiệp.
    - Nộp khóa luận ngày 27/4/2013.
   3. Hội đồng duyệt phác thảo bài tốt nghiệp các lớp ĐH 5 và SPMT4 lần thứ nhất vào ngày thứ ba 27/11/2012, duyệt phác thảo lần 2 vào ngày 15/01/2013.
   4. Hội đồng chấm bài thi tốt nghiệp các lớp Đại học 5 trong năm ngày : từ Thứ ba đến thứ bảy (28/05 đến ngày 01/6/2013).
  2. Lớp Sư phạm mỹ thuật 4: Thời gian thực tế và thời gian học nghiên cứu tại trường thực hiện như các lớp ĐH5.
   - Nộp khóa luận tốt nghiệp ngày 27-4-2013
   - Dự kiến Hội đồng chấm bài thi tốt nghiệp: ngày 31/5/2013.
  3. Lớp Cao đẳng 3:
   - Duyệt phác thảo bài thi tốt nghiệp lần thứ nhất ngày 12/3/2013
   - Duyệt phác thảo bài thi tốt nghiệp lần thứ hai ngày 09/4/2013
   - Thi tốt nghiệp môn kiến thức cơ sở ngành ngày 30/5/2013
   - Hội đồng chấm bài thi tốt nghiệp ngày 25/5/2013
 8. KẾ HOẠCH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012 - 2013
  1. Ngày 01/06/2013 toàn trường kết thúc bài thi học phần chuyên môn và các môn lý luận, chính trị học kỳ II năm học 2012 – 2013.
  2. Ba ngày 06, 07 08/6/2013 toàn trường thực hiện kế hoạch chấm bài học phần học kỳ II.
  3. Từ ngày 10/6 đến 19/6/2013 thực hiện kế hoạch tổng kết năm học.
  4. Sáng ngày 20/6/2013 toàn trường dự lễ tổng kết năm học 2012 - 2013.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2012

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(đã ký)

Tin tức mới
Tin tức khác