Thông báo

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Tp. HồChí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên Thông báo Dự kiến Danh sách sinh viên được cấp Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I năm học 2017 – 2018 Sinh viên có thể xem trên Website của nhà trường.

Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên (Lầu 1) để được giải đáp.

Thời gian: Từ ngày 08/11/2017 đến hết ngày 15/11/2017 (Thứ năm)

 

Sau thời gian trên, Phòng CTCT&QLSV không giải quyết bất cứ trường hợp nào.

 

PHÒNG CTCT&QLSV

Tags :
Thông báo mới
Thông báo khác