Phòng ban

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Phòng Quản trị

Chức năng

- Quản lý cơ sở vật chất của nhà trường, ký túc xá, Trung tâm Tin học - Thư viện và Trung tâm Mỹ thuật ứng dụng.

- Các tổ bộ phận gồm:

1. Tổ điện nước

2. Tổ lái xe

3. Tổ vệ sinh

4. Bộ phận y tế

Nhiệm vụ

- Mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ nhu cầu hoạt động của nhà trường;

- Giám sát việc xây dựng, sửa chữa;

- Điều ô tô phục vụ công tác của nhà trường;

- Bộ phận y tế cấp phát thuốc và sơ cứu y tế cho CB-CNV và sinh viên toàn trường;

- Phục vụ nước uống và vệ sinh toàn trường.

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lý

Ông Nguyễn Xuân Bình: Quản lý phòng

Nhân sự

1. Ông Huỳnh Đức

2. Ông Hồ Phương Đông

3. Ông Lê Hữu Cảnh

4. Ông Trần Văn Thơm

5. Ông Nguyễn Văn Hoàng

6. Ông Đỗ Như Hiền

7. Bà Trần Thị Loan

8. Bà Nguyễn Thị Hậu

9. Bà Nguyễn Thị Tiên

10. Bà Trần Thị Phượng

Tags :
Phòng ban khác