Phòng ban

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Ban Quản lý Ký túc xá

Chức năng

Ký túc xá (KTX) là một đơn vị thuộc trường, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và điều hành toàn bộ công việc về ăn, ở và sinh hoạt của sinh viên trong KTX do trường quản lý.

Nhiệm vụ

- Quản lý trực tiếp toàn bộ tài sản CSVC: Nhà cửa, phòng ở, phòng học, phòng làm việc, sân bãi, điện nước;

- Tổ chức việc sinh hoạt ăn, ở và học tập của sinh viên trong KTX, đảm bảo công tác vệ sinh phòng dịch cho sinh viên, giải quyết các trường hợp sơ cấp cứu. Kết hợp với các Khoa, Đoàn TNCS, HSV, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên tổ chức hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ; hoạt động xã hội ở địa phương, rèn luyện tư cách, nhân phẩm, nếp sống văn minh cho sinh viên;

- Tổ chức bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự an ninh, phòng chống tệ nạn trong KTX và công tác phòng cháy chữa cháy. Kết hợp với địa phương, với các bộ phận có liên quan trong trường tiến hành xử lý hoặc đề nghị lên cấp trên xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế KTX hoặc vi phạm pháp luật trong sinh viên;

- Phối hợp với Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Phòng Quản trị và Phòng Tài vụ tổ chức việc nhận vào và cho ra khỏi KTX đối với sinh viên theo đúng với các điều kiện và tiêu chuẩn do trường đề ra. Đồng thời kết hợp với địa phương tổ chức quản lý tạm trú theo đúng quy định của chính quyền địa phương và nhà trường.

Nhân sự:

Ông Trương Thanh Tiền: Bảo vệ KTX

Ông Vũ Văn Sơn: Tổ viên

Bà Trần Thị Lộc: Nhân viên

Ông Lê Văn Đồng: Nhân viên

 

Tags :
Phòng ban khác