Giới thiệu

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HCM

NHIỆM KỲ 2012 - 2017

   
   

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 NGƯT.PGS.TS NGUYỄN XUÂN TIÊN

   

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS NGUYỄN VĂN MINH

 

 

Tags :
Giới thiệu khác